2010. gada 10. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” nosaka darbinieku apmācības, kārtību darba aizsardzības jautājumos. Atbilstoši noteikumiem darba devējs nodrošina nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos, izvēloties tādu apmācības veidu, kas atbilst nodarbinātā profesionālajai sagatavotībai, ņemot vērā nodarbinātā izglītību, iepriekšējo apmācību, darba pieredzi un spējas, kā arī uzņēmuma specifiku.

Nodarbināto apmācība darba aizsardzības jautājumos ietver: ievadapmācību un instruktāžu darba vietā. Instruktāža darba vietā jāveic ne retāk kā reizi gadā.

Instruktāžā nodarbināto iepazīstina ar veicamo darbu, darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā.

Pieteikties pakalpojumam
Darbs augstumā

Lai palīdzētu darba devējiem nodrošināt tiesību aktos noteiktās prasības, Darba aizsardzības institūta speciālisti sagatavojuši risinājumu: Darba aizsardzības instruktāža*

Instruktāžas ietvaros nodrošinām darbinieku apmācības par šādām tēmām:

 • darba veida būtiskākie darba vides riska faktori;
 • darba vides riska faktoru ietekme uz drošību un veselību;
 • obligāto veselības pārbaužu nozīme un to veikšanas kārtība;
 • darba aizsardzības prasības darbu uzsākot veicot un pabeidzot;
 • vispārīgās prasības rīcībai ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam darbā.
  Kāpēc izvēlēties Darba aizsardzības institūtu nodarbināto instruēšanai?
 • Individuāla pieeja un risinājums (speciāli Jūsu uzņēmuma vajadzībām sagatavota instruktāža)
 • Darba aizsardzības instruktāžas organizēsim Jums ērtā laikā un vietā
 • Prezentācijas tehnikas nodrošinājums (projektors un ekrāns), ja nepieciešams
 • Mācību auditorija instruktāžas veikšanai, ja nepieciešams
 • Instruktāžas uzskaites žurnāla parakstīšana pēc veiktās nodarbināto instruktāžas (iepriekš objektā jābūt aizpildītam Darba aizsardzības instruktāžas darba vietā žurnālam ar nodarbināto vārdiem/uzvārdiem, darba devēja apstiprinātām instrukcijām).
* Pakalpojums ir pieejams klientiem, kas ir uzticējuši mums veikt darba vides risku novērtējumu vai Darba vides iekšējo uzraudzību.

Papildus iesakām arī uzticēt Darba aizsardzības institūta speciālistiem Darba aizsardzības sistēmas auditu, izveidošanu un uzturēšanu, kā arī veikt darba vides risku novērtējumu.

Darba aizsardzības institūts ir kompetenta institūcija, kas darbojas tirgū jau kopš 2006.gada. Ja meklējat uzticamu sadarbības partneri, kas spēs nodrošināt kvalitāti un individuālu pieeju darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā, sazinieties ar mums!