Lai konstatētu iespējamo risku strādājošo drošībai un veselībai, kā arī novērstu to, uzņēmumā jāveic darba vides iekšējā uzraudzība.

Darba vides iekšējā uzraudzība ir uzņēmuma darbības plānošana, organizēšana, īstenošana un vadīšana, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, tas nozīmē, ka darba aizsardzības jautājumi ir jāintegrē visā uzņēmuma darbībā.

Darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā veic:

  • darba devēja norīkots darba aizsardzības speciālists;
  • darba devējs, ja uzņēmumā nav vairāk par 10 nodarbinātajiem un darba devējs pats veic darba aizsardzības speciālista pienākumus;
  • kompetenta institūcija vai kompetents speciālists, kas šos pienākumus uzņēmumā veic uz attiecīga līguma pamata.

Pieteikties pakalpojumam
Darbs augstumā

Taču kā pierāda pasaules valstu labā prakse, tad vislabāko rezultātu drošas darba vides veidošanā ir iespējams sasniegt, darba devējam vai darba aizsardzības speciālistam sadarbojoties ar kompetentu institūciju. Lai izveidotu drošu darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā, uzticiet Darba vides iekšējā uzraudzību mums!

Par Darba vides iekšējā uzraudzības nepieciešamību:

Darba vides iekšējai uzraudzībai ir preventīvs raksturs, un tās mērķis ir pēc iespējas ātrāk atklāt pastāvošos kaitīgus vai bīstamus faktorus darba vidē, pie tam, tas ir nebeidzams process, kur pasākumi seko cits citam.
Darba vides iekšējā uzraudzība nodrošina uzņēmuma darbības plānošanu, organizēšanu, īstenošanu un vadīšanu tā, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi. Ja Jūs meklējat uzticamu sadarbības partneri darba aizsardzības jautājumos, tad Jums esam nepieciešami mēs – Darba aizsardzības institūta speciālisti!

Klienti, kas izvēlas sadarboties ar Darba aizsardzības institūtu, līdzās Darba vides iekšējās uzraudzības pakalpojumam, parasti uztic veikt Darba aizsardzības sistēmas auditu un uzraudzību, veikt darba vides risku novērtējumu u.c. darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumus.