Darba aizsardzības sistēmas

Darba aizsardzības sistēma ir būtiska ikviena uzņēmuma menedžmenta sastāvdaļa. Lēmumam par darba aizsardzības sistēmas izveidošanu vienmēr ir ilgtermiņa sekas gan no funkcionālā, gan no finanšu viedokļa. Izveidotā sistēma ir organizācijas attīstības un izaugsmes iespēja darba drošības uzlabošanā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi
Foto: Unsplash.com
Individuālie aizsardzības līdzekļi
Foto: Unsplash.com

Darba aizsardzības sistēmas

Darba aizsardzības sistēma ir būtiska ikviena uzņēmuma menedžmenta sastāvdaļa. Lēmumam par darba aizsardzības sistēmas izveidošanu vienmēr ir ilgtermiņa sekas gan no funkcionālā, gan no finanšu viedokļa. Izveidotā sistēma ir organizācijas attīstības un izaugsmes iespēja darba drošības uzlabošanā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi
Foto: Unsplash.com

Vides risku novērtējums

Lai konstatētu iespējamo risku strādājošo drošībai un veselībai, kā arī novērstu to, uzņēmumā jāveic darba vides iekšējā uzraudzība, t.sk., darba vides risku novērtēšana.

Darba vides iekšējā uzraudzība

Darba vides iekšējā uzraudzība ir uzņēmuma darbības plānošana, organizēšana, īstenošana un vadīšana, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, tas nozīmē, ka darba aizsardzības jautājumi ir jāintegrē visā uzņēmuma darbībā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi
Foto: Unsplash.com
Individuālie aizsardzības līdzekļi
Foto: Unsplash.com

Darba vides iekšējā uzraudzība

Darba vides iekšējā uzraudzība ir uzņēmuma darbības plānošana, organizēšana, īstenošana un vadīšana, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, tas nozīmē, ka darba aizsardzības jautājumi ir jāintegrē visā uzņēmuma darbībā.

Obligātās veselības pārbaudes organizēšana

Obligātās veselības pārbaudes

Obligātā veselības pārbaude (OVP) – ir pirmreizēja,  periodiska vai ārpuskārtas veselības pārbaude, kas jāveic nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi.

Evakuācijas plānu izstrāde

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām evakuācijas plāni nepieciešami ikvienā publiskā objektā, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem. Lai to izstrādātu pareizi, ir nepieciešamas speciālas zināšanas gan par ugunsdrošības prasībām, gan par tehniskajiem apzīmējumiem un plāna izveidi.

Cauruļvadi, projekti
Darbs augstumā
Foto: Unsplash.com

Darba aizsardzības instruktāža

Instruktāžā nodarbināto iepazīstina ar veicamo darbu, darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā.

Darbs augstumā
Foto: Unsplash.com

Darba aizsardzības instruktāža

Instruktāžā nodarbināto iepazīstina ar veicamo darbu, darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā.

Datorprogramma "RISK ASSESSMENT & SAFETY"

Risku faktoru noteikšanai, risku novērtēšanai, nepieciešamo kolektīvo darba aizsardzības pasākumu un individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšanai un dokumentēšanai var tikt pielietota datorprogramma “Risk assessment & safety”

Darba vides risku novērtējums