Lai konstatētu iespējamo risku strādājošo drošībai un veselībai, kā arī novērstu to, uzņēmumā jāveic darba vides iekšējā uzraudzība, t.sk., darba vides risku novērtēšana.

Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai Darba devējam ir jānodrošina darba vides riska novērtēšana visās darba vietās ne retāk kā reizi gadā.

Darba vides iekšējo uzraudzību veic, sadarbojoties ar uzticības personu un nodarbinātajiem.

Pasaules valstu labā prakse pierāda, ka vislabākos rezultātus šī mērķa sasniegšanā dod sadarbība starp darba aizsardzības speciālistu un kompetentu institūciju.
Darba aizsardzībā izmantojamie normatīvie akti nosaka prasības, kādas jāievēro katram darba devējam, darbiniekam un darba aizsardzības speciālistam.

Lai izveidotu drošu darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā, uzticiet darba vides risku novērtēšanu mums!

Darba vides riska faktorus novērtēšanai izmanto dažādas metodes:

 • aptaujas anketas;
 • pārrunas;
 • nelaimes gadījumu rašanās iespējamības un seku smaguma prognozes;
 • kvantitatīvās un kvalitatīvās novērtēšanas metodes.

Pieteikties pakalpojumam
Individuālie darba aizsardzības līdzekļi
Foto: Unsplash.com

Novērtējot darba vides riskus, ņem vērā:

 • riska iestāšanās varbūtību un riska seku smaguma pakāpi;
 • esošo mijiedarbību starp nodarbinātajiem un viņu veicamo darbu uzņēmumā;
 • vai darba vietā uzturas arī citi cilvēki (apmeklētāji, studenti, pacienti);
 • darbā notikušos nelaimes gadījumus un konstatētās arodslimības;
 • darba vietās, kurās ir nemainīgi darba apstākļi (birojos) – specifiskos un ierastos darba apstākļus;
 • darba vietās, kurās ir mainīgi darba apstākļi (būvniecībā) – arī paredzētās darba apstākļu izmaiņas.

Pēc darba vides riska novērtēšanas un darba vietu pārbaudes:

 • nosaka darba vides riskam pakļautās darba vietas un darba veidus, kuros nepieciešams veikt darba aizsardzības pasākumus;
 • izstrādā darba aizsardzības pasākumu plānu, kurā nosaka darba aizsardzības pasākumus, to īstenošanas termiņus un atbildīgos;
 • sagatavo darba aizsardzības normatīvajos aktos noteiktos sarakstus un dokumentus, piemēram, to cilvēku, profesiju (amatu) vai darba vietu sarakstu, kurās nodarbinātie ir pakļauti kaitīgiem darba vides faktoriem, nodarbinātajiem darbā ir īpaši apstākļi, kuriem jāiziet obligātās veselības pārbaudes, lietojamo individuālo aizsardzības līdzekļu saraksts, u.c. Nepieciešamos sarakstus var apvienot vienā vai vairākos dokumentos.
 • Lai pilnvērtīgi novērtētu darba vides riska faktorus un izvēlētos atbilstošākos preventīvos pasākumus, būtiski ir veikt darba vides riska faktoru laboratoriskos mērījumus.
Video novērošana
Foto: Unsplash.com

Par darba vides risku novērtēšanas procesu:

 • Informāciju par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtību ir pieejama Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”.
 • Darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā veic:
 • darba devēja norīkots darba aizsardzības speciālists;
 • darba devējs, ja uzņēmumā nav vairāk par 10 nodarbinātajiem un darba devējs pats veic darba aizsardzības speciālista pienākumus;
 • kompetenta institūcija vai kompetents speciālists, kas šos pienākumus uzņēmumā veic uz attiecīga līguma pamata.

 

Papildus iesakām arī uzticēt Darba aizsardzības institūta speciālistiem Darba aizsardzības sistēmas auditu, izveidošanu un uzturēšanu.

Darba aizsardzības institūts ir kompetenta institūcija, kas darbojas tirgū jau kopš 2006.gada. Ja meklējat uzticamu sadarbības partneri, kas spēs nodrošināt kvalitāti un individuālu pieeju darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā, sazinieties ar mums!

Video novērošana
Foto: Unsplash.com

Pēc darba vides riska novērtēšanas un darba vietu pārbaudes:

 • nosaka darba vides riskam pakļautās darba vietas un darba veidus, kuros nepieciešams veikt darba aizsardzības pasākumus;
 • izstrādā darba aizsardzības pasākumu plānu, kurā nosaka darba aizsardzības pasākumus, to īstenošanas termiņus un atbildīgos;
 • sagatavo darba aizsardzības normatīvajos aktos noteiktos sarakstus un dokumentus, piemēram, to cilvēku, profesiju (amatu) vai darba vietu sarakstu, kurās nodarbinātie ir pakļauti kaitīgiem darba vides faktoriem, nodarbinātajiem darbā ir īpaši apstākļi, kuriem jāiziet obligātās veselības pārbaudes, lietojamo individuālo aizsardzības līdzekļu saraksts, u.c. Nepieciešamos sarakstus var apvienot vienā vai vairākos dokumentos.
 • Lai pilnvērtīgi novērtētu darba vides riska faktorus un izvēlētos atbilstošākos preventīvos pasākumus, būtiski ir veikt darba vides riska faktoru laboratoriskos mērījumus.

Par darba vides risku novērtēšanas procesu:

 • Informāciju par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtību ir pieejama Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”.
 • Darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā veic:
 • darba devēja norīkots darba aizsardzības speciālists;
 • darba devējs, ja uzņēmumā nav vairāk par 10 nodarbinātajiem un darba devējs pats veic darba aizsardzības speciālista pienākumus;
 • kompetenta institūcija vai kompetents speciālists, kas šos pienākumus uzņēmumā veic uz attiecīga līguma pamata.

 

Papildus iesakām arī uzticēt Darba aizsardzības institūta speciālistiem Darba aizsardzības sistēmas auditu, izveidošanu un uzturēšanu.

Darba aizsardzības institūts ir kompetenta institūcija, kas darbojas tirgū jau kopš 2006.gada. Ja meklējat uzticamu sadarbības partneri, kas spēs nodrošināt kvalitāti un individuālu pieeju darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā, sazinieties ar mums!