Nodarbināto obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.219. “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”.

Atlstoši Ministru Kabineta noteikumiem  Obligātā veselības pārbaude (OVP) – ir pirmreizēja, periodiska vai ārpuskārtas un tā jāveic  nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi. Šo veselības pārbaudi veic tikai arodveselības un arodslimību ārsts, izņemot gadījumus, kad persona ir nodarbināta darbā ar jonizējošā starojuma A kategorijas avotiem.

Savlaicīga iespējamo arodslimību diagnostika ir Jūsu darbinieku veselības un Jūsu uzņēmuma veiksmes pamats.  Kvalitatīvi un regulāri veiktas obligātās veselības pārbaudes ļauj laikus atklāt kaitīgo faktoru ietekmi uz nodarbināto veselību un izstrādāt preventīvus pasākumus, lai novērstu to ietekmi, nepieļaujot nodarbināto saslimšanu, kā arī ļaujot atklāt arodslimības, ar darbu saistītas slimības un vispārēja rakstura slimības agrīnās stadijās.

Pieteikties pakalpojumam
Obligātās veselības pārbaudes pakalpojums.

Laicīgi konstatējot kaitīgos faktorus uz nodarbināto veselību, darba devējs iegust priekšrocību: izvairīties no saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu kvalitātes samazināšanās, kā arī darbības procesu traucējumiem un slimības atvaļinājumiem.

Veselības pārbaužu veikšanu nosaka normatīvo aktu prasības, kā arī tas ir ieguvums gan darba devējam, gan darbiniekam. Primārais OVP mērķis ir nodarbināto veselības aizsardzība, tajā pašā laikā veselības pārbaude ir arī darba devēja drošība, zinot darbinieka veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam. Veselības pārbaudes laikā tiek identificēti esoši vai potenciāli nodarbinātā veselības traucējumi ( ja tādi ir vai var rasties), kurus darba vide var radīt vai pastiprināt, vai tādi, kuri nepieļauj konkrētu darba pienākumu veikšanu, jo rada nelaimes gadījumu risku.

Uz obligāto veselības pārbaudi nodarbināto nosūta darba devējs, galvenokārt vadoties pēc darba vides risku novērtējuma.

Kāpēc izvēlēties Darba aizsardzības institūta pakalpojumus?

 • Kompetenti darba aizsardzības speciālisti sadarbībā ar kvalificētu, pieredzes bagātu ārstu komisiju parūpēsies par to, lai obligātās veselības pārbaužu process norisinātos efektīvi, proti, pielāgojoties Jūsu uzņēmuma darbības specifikai.
 • Darba aizsardzības institūta speciālistiem ir visas nepieciešamās zināšanas un kompetence, lai veiktu darba vides risku novērtējumu.
 • Obligātās veselības pārbaudes organizēsim Jums ērtā vietā un laikā.
 • Obligātās veselības pārbaudes veikšanu nodrošinās SIA “OVP PROF” kvalificēta ārstu komisija.
 • Par atbilstošu cenu uzņēmums iegūst pārliecību par darbinieku veselības atbilstību veicamajiem darba pienākumiem. Tiek izpildītas Latvijas valsts likumdošanas prasības saistībā ar obligātās veselības pārbaudēm Ministru kabineta noteikumi Nr.219. “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”.
 • Veicot obligātās veselības pārbaudes, varēsiet iegūt pārliecību par Jūsu darbinieku veselības stāvokli.

Papildus iesakām arī uzticēt Darba aizsardzības institūta speciālistiem Darba aizsardzības sistēmas auditu, izveidošanu un uzturēšanu.

Darba aizsardzības institūts ir kompetenta institūcija, kas darbojas tirgū jau kopš 2006.gada. Ja meklējat uzticamu sadarbības partneri, kas spēs nodrošināt kvalitāti un individuālu pieeju darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā, sazinieties ar mums!

Obligātās veselības pārbaudes pakalpojums.
Obligātās veselības pārbaudes pakalpojums.

Kāpēc izvēlēties Darba aizsardzības institūta pakalpojumus?

 • Kompetenti darba aizsardzības speciālisti sadarbībā ar kvalificētu, pieredzes bagātu ārstu komisiju parūpēsies par to, lai obligātās veselības pārbaužu process norisinātos efektīvi, proti, pielāgojoties Jūsu uzņēmuma darbības specifikai.
 • Darba aizsardzības institūta speciālistiem ir visas nepieciešamās zināšanas un kompetence, lai veiktu darba vides risku novērtējumu.
 • Obligātās veselības pārbaudes organizēsim Jums ērtā vietā un laikā.
 • Obligātās veselības pārbaudes veikšanu nodrošinās SIA “OVP PROF” kvalificēta ārstu komisija.
 • Par atbilstošu cenu uzņēmums iegūst pārliecību par darbinieku veselības atbilstību veicamajiem darba pienākumiem. Tiek izpildītas Latvijas valsts likumdošanas prasības saistībā ar obligātās veselības pārbaudēm Ministru kabineta noteikumi Nr.219. “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”.
 • Veicot obligātās veselības pārbaudes, varēsiet iegūt pārliecību par Jūsu darbinieku veselības stāvokli.

Papildus iesakām arī uzticēt Darba aizsardzības institūta speciālistiem Darba aizsardzības sistēmas auditu, izveidošanu un uzturēšanu.

Darba aizsardzības institūts ir kompetenta institūcija, kas darbojas tirgū jau kopš 2006.gada. Ja meklējat uzticamu sadarbības partneri, kas spēs nodrošināt kvalitāti un individuālu pieeju darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā, sazinieties ar mums!