SIA “Darba aizsardzības institūts” ir kompetenta institūcija kopš 2006.gada. Uzņēmums ir sertificēts atbilstoši kvalitātes vadības standarta ISO 9001:2008 prasībām un atzīts par kompetentu institūciju atbilstoši MK 2008. gada 8. septembra noteikumiem Nr.723. „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtība”. Uzņēmums tādejādi sniedz pakalpojumus, kā kompetenta institūcija darba aizsardzībā. Vēl viena uzņēmuma darbības joma ir konsultāciju sniegšana ES fondu apgūšanā.

Mēs piedāvājam kvalitāti, stabilitāti, savlaicīgu un efektīvu pakalpojumu sniegšanu un uzraudzību. Mūsu prioritāte ir individuāla pieeja katram klientam, lai rastu atbilstošu risinājumu katrā konkrētā situācijā.

Mēs sniedzam pakalpojumus visā Latvijas teritorijā.

Mūsu izveidoto sistēmu svarīgākais darbības princips – par klientu jārūpējas katru dienu un visām darbībām jānotiek īstajā laikā un vietā!

Uzņēmums saviem klientiem piedāvā zinošu un profesionālu speciālistu konsultācijas un pakalpojumus ugunsdrošībā un darba aizsardzībā.

SIA ”Darba Aizsardzība Institūts” – tā ir kvalitāte un drošība, individuāla pieeja katram klientam.

Ugunsdzēšamais aparāts
Foto: Unsplash.com
Ugunsdzēšamais aparāts
Foto: Unsplash.com

SIA “Darba aizsardzības institūts” ir dibināta 2002. gadā un specializējas konsultāciju sniegšanā darba aizsardzības sistēmu, OHSAS 18000 – arodveselības un darba drošības sistēma izveidošanā un uzturēšanā uzņēmumos. Uzņēmums ir sertificēts atbilstoši kvalitātes vadības standarta ISO 9001:2008 prasībām un atzīts par kompetentu institūciju atbilstoši MK 2008. gada 8. septembra noteikumiem Nr.723. „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtība”. Uzņēmums tādejādi sniedz pakalpojumus, kā kompetenta institūcija darba aizsardzībā. Vēl viena uzņēmuma darbības joma ir konsultāciju sniegšana ES fondu apgūšanā.

Mēs piedāvājam kvalitāti, stabilitāti, savlaicīgu un efektīvu pakalpojumu sniegšanu un uzraudzību. Mūsu prioritāte ir individuāla pieeja katram klientam, lai rastu atbilstošu risinājumu katrā konkrētā situācijā.

Mēs sniedzam pakalpojumus visā Latvijas teritorijā.

Mūsu izveidoto sistēmu svarīgākais darbības princips – par klientu jārūpējas katru dienu un visām darbībām jānotiek īstajā laikā un vietā!

Uzņēmums saviem klientiem piedāvā zinošu un profesionālu speciālistu konsultācijas un pakalpojumus ugunsdrošībā un darba aizsardzībā.

SIA ”Darba Aizsardzība Institūts” – tā ir kvalitāte un drošība, individuāla pieeja katram klientam.

Mūsu vērtības

Rūpējoties par savu drošību jau tūlīt, neatlieciet to, jo no nelaimes gadījumiem nav pasargāts neviens no mums un mēs nekad nevaram zināt, kad nelaime var piemeklēt. Tādēļ mēs aicinām – rūpīgi ir jāpārdomā drošības jautājumi gan darba vidē, gan mājokļos un citviet.

Mūsu klientiem ir iespēja saņemt konsultācijas par šo sistēmu uzturēšanu, uzlabošanu, kā arī nepilnību novēršanu.

Datorprogramma “Risk assessment & safety” (v.1.5.8), kas sekmīgi strādā kopš 2003.gada, reizi pusgadā tiek papildināta ar jaunām iespējām, kuras būtiski atvieglo darba aizsardzības speciālista darbu, jo ērtā un viegli pārskatāmā veidā uzglabā visu informācija, kas saistīta ar darba drošību uzņēmumā.

SIA „Darba aizsardzības institūts” savā darbā izmanto firmas darbinieku ilggadējo pieredzi un plašo informācijas bāzi darba aizsardzības un kvalitātes vadības sistēmu izveidošanā gan lielos, gan arī mazos uzņēmumos. SIA „Darba aizsardzības institūts” klientu sarakstā ir uzņēmumi visdažādākajās darbības nozarēs – celtniecība, kokapstrāde, metālapstrāde, pārtikas rūpniecība, loģistikas uzņēmumi, naftas ķīmijas uzņēmumi, tekstilrūpniecības uzņēmumi, autoservisa uzņēmumi u.c. Strādājam arī nozarē, kas līdz šim republikā ir maz aptverta – lauksaimnieciskā ražošana, kas sevī ietver zemkopību, augkopību, siltumnīcu saimniecību, lopkopību, zvērkopību, lauku mehanizāciju, lauku ķīmisko apstrādi u.c. darbības ar ko raksturīga lauksaimnieciskā ražošana.

Uzņēmums strādā pēc projektu vadības principa, kas nozīmē, ka no vairāk kā 25 darba aizsardzības speciālistiem projektu izpildē tiek piesaistīti speciālisti, kam ir vismaz viena augstākā izglītība attiecīgajā nozarē un tiešā profesionālā darbība saistīta ar izvēlēto nozari. Uzņēmumā četrpadsmit projektu vadītājiem papildus iegūtajai augstākajai izglītībai izvēlētajā nozarē ir augstākā profesionālā izglītība darba aizsardzībā. Uzņēmumā projektos iesaistīti seši projektu vadītāji, kas ir ieguvuši arī profesionālā maģistra grādu darba aizsardzībā.

Uzņēmums ir noslēdzis sadarbības līgumus ar veselu virkni organizāciju, kas piedalās projektu izpildē dažādu vides faktoru mērījumu veikšanai, darbinieku obligāto medicīnisko pārbaužu veikšanai, bīstamo iekārtu pārbaudēs u.tml., tādejādi nodrošinot kvalitatīvu pilna apjoma uzņēmumu apkalpošanu arodveselības un darba drošības jomās.