Ugunsdrošības pasākumi

Ugunsdrošība ir pasākumu kopums, kas jāveic, lai uzņēmums atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu.

Tāpat kā darba aizsardzības sistēma, arī ugunsdrošība ir būtiska ikviena uzņēmuma menedžmenta sastāvdaļa. Lēmumam par ugunsdrošas vides veidošanu uzņēmumā ir ilgtermiņa sekas gan no funkcionālā, gan no finanšu viedokļa.
Ugunsdroša darba vide ir organizācijas attīstības un izaugsmes iespēja darba drošības uzlabošanā. Ugunsdrošības normu ignorēšana vai to neievērošana var kļūt par cēloni nelaimes gadījumiem, uguns nelaimei, kas vadītājam draud ne tikai ar juridiskām sekām, bet arī ar neplānotiem materiāliem izdevumiem, var graut firmas tēlu un negatīvi ietekmēt saimnieciskās darbības rezultātus.

Mēs palīdzam saviem klientiem pieņemt pareizos lēmumus ugunsdrošas vides veidošanā, piedāvājot Objektu apsekošanu, ugunsdrošības instrukciju izstrādi, darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā. Mēs palīdzēsim arī noorganizēt ugunsdrošības inventāra un automātisko ugunsaizsardzības sistēmu apkopes, ja tas ir nepieciešams.

Klienti, kas izvēlas sadarboties ar Darba aizsardzības institūt ugunsdrošības jomā, parasti uztic mūsu speciālistiem veikt arī   Darba aizsardzības sistēmas auditu un uzraudzību,  darba vides risku novērtējumu u.c. darba aizsardzības pakalpojumus.

Ugunsdrošības pasākumi