Saskaņā ar 19.04.2016 Ministru kabineta noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām katrā objektā ir jābūt izstrādātai un apstiprinātai ugunsdrošības instrukcijai. Ugunsdrošības noteikumi arī nosaka prasības ugunsdrošības instrukcijai.

  • Šo dokumentu izstrādei nepieciešamas specifiskas, konkrētas ugunsdrošības jautājumu zināšanas, tādēļ aicinām uzticēt šī svarīgā dokumenta izstrādi Darba aizsardzības institūta speciālistiem.
  • Jūsu uzņēmuma ugunsdrošības instrukcija būs sagatavota teicamā kvalitātē, kā arī tā pilnībā atbildīs normatīvo aktu prasībām.
  • Papildus Ugunsdrošības instrukcijas izstādei piedāvājam veikt darbinieku instruktāžas ugunsdrošībā, organizēt praktiskās nodarbības vai evakuācijas mācības Jums ērtā laikā.

Lielākais ieguvums sadarbībai ar Darba aizsardzības speciālistiem: sakārtota dokumentācija ugunsdrošības jomā, kā arī zinoši darbinieki, kā rīkoties ārkārtas situācijā.