Saskaņā ar 19.04.2016 Ministru kabineta noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām katrā objektā ir jābūt izstrādātai un apstiprinātai ugunsdrošības instrukcijai. Ugunsdrošības noteikumi arī nosaka prasības ugunsdrošības instrukcijai.

  • Šo dokumentu izstrādei nepieciešamas specifiskas, konkrētas ugunsdrošības jautājumu zināšanas, tādēļ aicinām uzticēt šī svarīgā dokumenta izstrādi Darba aizsardzības institūta speciālistiem.
  • Jūsu uzņēmuma ugunsdrošības instrukcija būs sagatavota teicamā kvalitātē, kā arī tā pilnībā atbildīs normatīvo aktu prasībām.
  • Papildus Ugunsdrošības instrukcijas izstādei piedāvājam veikt darbinieku instruktāžas ugunsdrošībā, organizēt praktiskās nodarbības vai evakuācijas mācības Jums ērtā laikā.

Lielākais ieguvums sadarbībai ar Darba aizsardzības institūta speciālistiem: sakārtota dokumentācija ugunsdrošības jomā, kā arī zinoši darbinieki, kā rīkoties ārkārtas situācijā.

Pieteikties pakalpojumam
Ugunsdzēsēji

Klienti, kas izvēlas sadarboties ar Darba aizsardzības institūt ugunsdrošības jomā, parasti uztic mūsu speciālistiem veikt arī   Darba aizsardzības sistēmas auditu un uzraudzību,  darba vides risku novērtējumu u.c. darba aizsardzības pakalpojumus.