Atbilstoši normatīvo aktu prasībām evakuācijas plāni nepieciešami ikvienā publiskā objektā, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem. Lai to izstrādātu pareizi, ir nepieciešamas speciālas zināšanas gan par ugunsdrošības prasībām, gan par tehniskajiem apzīmējumiem un plāna izveidi. Pie katras iebrauktuves teritorijā, kurā ir ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta, izvieto ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmas. Lai jūsu objektā būtu profesionāli sagatavoti evakuācijas plāni un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmas, uzticiet šo pienākumu Darba aizsardzības institūta speciālistu komandai!

Pieteikties pakalpojumam
Cauruļvadi, projekti

Evakuācijas plāni

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām publiskos objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, ir jāizstrādā evakuācijas plāns. Evakuācijas plāni jāizstrādā atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS 446 prasībām. Evakuācijas plāni jāizvieto redzamās vietās, lai tie būtu viegli pamanāmi un saprotami.
Aicinām Jūs sazināties ar mums un pasūtīt evakuācijas plāna izstrādi jau šodien. Evakuācijas plāni tiks izstrādāti atbilstoši visām normatīvo aktu prasībām, Jūsu izvēlētajā formātā.
Evakuācijas plānus izstrādājam A3 un A4 formātos, taču nepieciešamības gadījumā evakuācijas plānus varam izstrādāt arī lielākos, nestandarta izmēros.

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmas

Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka objektos ar savu teritoriju, kuros ir objektam piederīgi ugunsdzēsības hidranti vai ūdens ņemšanas vietas, pie iebrauktuves teritorijā jāizstrādā un jāizvieto Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēma, kurā apzīmē iebraukšanas un izbraukšanas virzienus, kā arī ūdens ņemšanas vietu lokāciju.
Ja arī Jūsu objektā nepieciešams izstrādāt Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmu, sazinieties ar Darba aizsardzības institūta speciālistiem jau šodien! Izstrādātajā Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmā tiks ietvertas visas normatīvos aktos noteiktās prasības, turklāt nodrošinām arī shēmu izvietošanu objekta teritorijā.

Evakuācijas apgaismojums
Evakuācijas apgaismojums

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmas

Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka objektos ar savu teritoriju, kuros ir objektam piederīgi ugunsdzēsības hidranti vai ūdens ņemšanas vietas, pie iebrauktuves teritorijā jāizstrādā un jāizvieto Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēma, kurā apzīmē iebraukšanas un izbraukšanas virzienus, kā arī ūdens ņemšanas vietu lokāciju.
Ja arī Jūsu objektā nepieciešams izstrādāt Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmu, sazinieties ar Darba aizsardzības institūta speciālistiem jau šodien! Izstrādātajā Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmā tiks ietvertas visas normatīvos aktos noteiktās prasības, turklāt nodrošinām arī shēmu izvietošanu objekta teritorijā.

Ārējais ugunsdzēsības hidrants

Svarīgi!

  • Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmas izmēram ir jābūt vismaz 1 x1 m lielam. Pēc klienta pasūtījuma izgatavojam arī citos lielākos, kā arī nestandarta formātos;
  • Piedāvājam laminēšanas pakalpojumus A3 un A4 izmēra Evakuācijas plāniem.
  • Piedāvājam evakuācijas plānu izdrukas uz luminiscenta, B klases, 2 mm vai 4 mm materiāla.
  • Evakuācijas un Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmu (teritorijas plānu) izstrādi Darba aizsardzības institūts veic atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām, to izvietošana Objektos tiek organizēta klientam ērtā laikā.

 

Klienti, kas izvēlas sadarboties ar Darba aizsardzības institūt ugunsdrošības jomā, parasti uztic mūsu speciālistiem veikt arī   Darba aizsardzības sistēmas auditu un uzraudzību,  darba vides risku novērtējumu u.c. darba aizsardzības pakalpojumus.