Darba vides risku novērtējums

Ērts un vienkāršs paņēmiens, kā izpildīt normatīvo aktu prasības, kas reglamentā darba aizsardzības prasības.

Programma pieejama 24 stundas diennaktī – Jūs varat sagatavot darba aizsardzības dokumentāciju jebkurā sev ērtā laikā

Lai izmantotu programmu „Risk Assesment & Safety”, Jums ir nepieciešams iegādāties licenci, lejuplādēt programmu datorā vai serverī.

Kā radās ideja par programmu „Risk Assessment & Safety”  ? 

Lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kas reglamentē darba aizsardzības prasības uzņēmumā, darba aizsardzības speciālistam ir jāapstrādā liels informācijas apjoms.

Normatīvie akti prasa izveidot un uzturēt darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā, kas sevī ietver darba vides risku faktoru novērtēšanu, darba aizsardzības pasākumu izstrādi, individuālo aizsardzības līdzekļu pielietojumu, instruktāžu veikšanu, obligāto medicīnas pārbaužu veikšanu utt.

Papildus darba aizsardzības speciālistam ir jāveic uzraudzības pasākumi: vai darbinieki ievēro drošības instrukcijas, darba procesā izmanto individuālo aizsardzības līdzekļus (IAL) utt.

Lai atvieglotu darba aizsardzības speciālista darbu informācijas apkopošanai un nepieciešamo dokumentu izstrādei, tika izveidota specializēta datorprogramma „Risk Assessment & Safety”, kas nodrošina dinamisku darba aizsardzības sistēmas darbību uzņēmumā.

Kas ir programma “Risk Assesssment & Safety” un kur to izmantot?

Programmu ir  iespējams izmantot jebkuras nozares uzņēmumos, un  tā būs nenovērtējams atspaids, kā lieliem, tā maziem un vidējiem uzņēmumiem. „Risk Assessment & Safety” programmas galvenais uzdevums ir palīdzēt uzņēmumu vadītājiem, darba aizsardzības speciālistiem nodrošināt spēkā esošo normatīvo aktu prasības darba aizsardzībā.

Programmā ir izveidotas 5 definētās datu bāzes, kas ir saskaņotas ar Latvijas likumdošanas prasībām.

 • Individuāliem aizsardzības līdzekļiem un republikā pārdošanā pieejamiem IAL;
 • Kaitīgie un bīstamie apstākļi;
 • Medicīniskās pārbaudes;
 • Darba vides risku faktori;
 • Darba vides riski; cēloņi;

Šajās bāzēs iekļautā informācija par Latvijas likumdošanā noteiktajām prasībām darba aizsardzībā un informācija tiek regulāri aktualizēta, piemēram, likumdošanas izmaiņu gadījumā vai jaunu riska faktoru identificēšanās gadījumā.

Šīs datu bāzes un to saturošā informācija tiek nodrošināta programmas standarta versijā.

 Kā darbojas programma “Risk Assesssment & Safety”?

Programma pielāgota darbam ar Windows HP, Windows 7.0, Windows 10.0 vidē uz datu bāzu apstrādes programmas ACCESS bāzes.

Programmas lietošana sākas ar uzņēmuma specifiskās informācijas (uzņēmuma datu bāzes segmenta) aizpildīšanu – struktūrvienības, amati, personāls. Tālāk jau notiek darba vietu risku faktoru novērtēšanas process, izmantojot programmas sniegtās iespējas. Šis ir visdarbietilpīgākais process, kas būs jāizdara tikai vienreiz. Turpmāk jau vajadzēs veikt tikai izmaiņas, kas aizņem daudz mazāk laika.

Pēc risku faktoru novērtēšanas procesa pabeigšanas, varēsiet izdrukāt visu nepieciešamo informāciju, ko pieprasa darba aizsardzības normatīvie akti.

 Kāpēc vajadzētu izvēlēties programmu “ Risk Assessment & Safety”? 

 • Ar programmas „Risk Assessment & Safety”  palīdzību ir iespējams nodrošināt dinamisku darba aizsardzības sistēmas vadību. Gadījumā, ja uzņēmumā būs radusies nepieciešamība pēc jaunas darba vietas, tiks noteikts jauns darbības virziens, tad darba drošības dokumentu paketes sagatavošana vairs neaizņems daudz laika.
 • Programmā apkopotā informācija paver iespējas operatīvi iegūt datus par situāciju uzņēmumā, pieņemt lēmumus un efektīvi veikt uzraudzības funkciju.
 • Programma nodrošina vairāk kā 50 dažādus dokumentus, kas nodrošina pilnīgu informāciju par visu uzņēmumu kopumā, par katru darba vietu, katru darbinieku vai amatu atsevišķi. Un šo dokumentu vidū ir darba vietu risku novērtējums (4 dažādi līmeņi), IAL pielietojums (kopējais, katram darbiniekam atsevišķi), obligātās veselības pārbaudes (saraksti, katram darbiniekam atsevišķi, OVP karte), instruktāžu žurnāls (kopējais, atsevišķi pēc izvēlēto darbinieku saraksta) u.c.
 • Programma nodrošina pārraudzību par darbinieku medicīnisko pārbaužu veikšanu.
 • Programma būtiski samazina laiku, kas nepieciešams darba vietu risku faktoru novērtēšanai, informācijas apkopošanai ar mērķi sagatavot atskaites un protokolus.
 • Programma automātiski saglabā datus.
 • PDF formāta dokumentus – var parakstīt ar drošu elektronisku parakstu.
 • Programma nodrošina vienotu dokumentu noformējumu.
 • Visus programmā sagatavotos dokumentus ir iespējams saglabāt pdf formātā, izdrukāt.
 • Visa informācija ir viegli pārskatāma vienā datu bāzes failā, kas ir īpaši ērti programmas lietotājam, kura uzņēmumam ir vairākas struktūrvienības, filiāles

Vienmēr aktuāls un normatīvo aktu prasībām atbilstošs saturs

Plašas IT iespējas darbam ar sagatavotiem dokumentiem

Būtisks laika un finanšu ietaupījums

Cik maksā programmas “Risk Assessment & Safety” licence?

Licence pirmos 3 mēnešus BEZ MAKSAS un pēc tam sākot no 80 EUR + PVN / mēnesī

Papildus jautājumu gadījumā, iegādāties licenci:

E-pasts: dai@dai.lv
Tālrunis: 29333011

Risk Assessment & Safety programmas DEMO versiju variet ielādēt šeit.

Reģistrējoties programmā jums būs nepieciešams speciāls kods, kuru variet iegūt nosūtot pieprasījumu uz dai@dai.lv, norādot lietotāja kodu, kuru ģenerēs programma pie reģistrācijas, uzņēmuma nosaukumu un jūsu kontakttālruni.

Pieteikties pakalpojumam