Saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2016 noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām uzņēmuma / organizācijas vadītājam jāveic iespējamā ugunsgrēka riska novērtēšana un pamatojoties uz tās rezultātiem, jāīsteno ugunsdrošības pasākumi objektā.

Viens no risinājumiem ir pašam uzņēmuma vadītājam vai viņa deleģētajam speciālistam pētīt spēkā esošos normatīvos aktus un standartus, taču kā rāda prakse, tad bieži vien tā nav labākā un drošākā izvēle.

Pasaules valstu prakse rāda, ka arvien vairāk uzņēmumu iespējamo ugunsgrēka risku novērtēšanai piesaista kompetentas institūcijas, kur strādā pieredzējuši un zinoši speciālisti, kas apsekojot objektu, spēj precīzi noteikt iespējamos ugunsgrēka riskus un, protams, sniegt risinājumus drošas vides radīšanai.

Ugunsdrošības prasību ievērošana ir obligāta gan lielos, gan mazos uzņēmumos, līdz ar to vajadzība pēc objekta ugunsdrošības novērtējuma jeb ugunsdrošības audita var rasties ne vien lielā kokapstrādes uzņēmumā, bet arī mazā ģimenes uzņēmumā, kas ir uzbūvējuši viesu namu un nodarbojas ar lauksaimniecību. Iespējamie ugunsgrēka riski mēdz būt dažādi, un tie atšķiras no objekta atrašanās vietas un uzņēmuma darbības specifikas.

Pieteikties pakalpojumam
Ārējais ugunsdzēsības hidrants

Ieguvumi, uzticot veikt ugunsdrošības auditu Darba aizsardzības institūta speciālistiem:

  • Objektā tiek noteikta tā atbilstība normatīvo aktu prasībām ugunsdrošības jomā un uzņēmums savlaicīgi var sagatavoties valsts pārraudzības institūciju inspekcijām;
  • Uzņēmums apzina potenciālos riska avotus un var realizēt reālus pasākumus riska samazināšanai;
  • Profesionāli sagatavots ugunsgrēka riska novērtējums var kalpot kā spēcīgs arguments nosakot ēkas apdrošināšanas prēmijas likmi;
  • Iespējams sagatavot specifisku, objektam pielāgotu ugunsgrēka novērtēšanas metodi, kuru uzņēmuma atbildīgais speciālists izmanto ikgadējai objekta ugunsgrēka riska līmeņa uzraudzībai.

Atkarībā no uzņēmuma darbības specifikas un vajadzībām, darba aizsardzības institūta speciālisti saviem klientiem piedāvā veikt ugunsdrošības situācijas novērtējumu, kas sevī ietver šādus pakalpojumus:

Ārējais ugunsdzēsības hidrants
  • objekta apsekošana
  • ugunsdrošības inventāra atbilstības noteikšana
  • ugunsdrošības dokumentācijas atbilstības pārbaude
    cenu piedāvājums trūkstošā ugunsdrošības inventāra iegādei un dokumentācijas izstrādei

Pakalpojuma cena tiek noteikta individuāli, ņemot vērā apsekojamā Objekta lielumu.

Ja meklējat uzticamu sadarbības partneri ugunsdrošība un darba aizsardzībā, sazinieties ar mums jau šodien!

 

Klienti, kas izvēlas sadarboties ar Darba aizsardzības institūt ugunsdrošības jomā, parasti uztic mūsu speciālistiem veikt arī   Darba aizsardzības sistēmas auditu un uzraudzību,  darba vides risku novērtējumu u.c. darba aizsardzības pakalpojumus.