Saskaņā ar 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, saimnieciskās darbības objekta vai publiska objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem.

Instruktāža darba vietā jāveic ne retāk kā reizi gadā. Lai veiktu ugunsdrošības instruktāžu, atbildīgajai personai ir jāiziet speciāli kursi ugunsdrošībā pēc 20 vai 160 stundu mācību programmām.

Lai palīdzētu darba devējiem nodrošināt tiesību aktos noteiktās prasības, Darba aizsardzības institūta speciālisti piedāvā pakalpojumu: Ugunsdrošības instruktāža

Instruktāžā darbinieki tiek apgūst šādas tēmas:

 • Ugunsdrošības situācijas raksturojums Latvijā.
 • Galvenie ugunsgrēka izcelšanās iemesli.
 • Ugunsgrēka attīstība telpās, bīstamības faktori.
 • Rīcība ugunsgrēka gadījumā (saskaņā ar Uzņēmuma Ugunsdrošības instrukciju)
 • Kā dzēst ar dažādiem ugunsdzēsības aparātiem.

Pieteikties pakalpojumam
Instruktāžas ugunsdrošībā

Kāpēc izvēlēties Darba aizsardzības institūtu nodarbināto instruēšanai?

 • Individuāla pieeja un risinājums (speciāli Jūsu uzņēmuma vajadzībām sagatavota instruktāža)
 • Ugunsdrošības instruktāžu organizēsim Jums ērtā laikā un vietā
 • Prezentācijas tehnikas nodrošinājums (projektors un ekrāns), ja nepieciešams
 • Mācību auditorija instruktāžas veikšanai, ja nepieciešams
 • Instruktāžas uzskaites žurnāla parakstīšana pēc veiktās nodarbināto instruktāžas (iepriekš objektā jābūt aizpildītam
 • Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālam ar darbinieku vārdiem, uzvārdiem, dzimšanas datiem).

Papildus klientiem piedāvājam arī praktiskās apmācības:

 • Praktiskā nodarbība ar ugunsdzēsības aparātiem un ugunsdzēsības pārklāju
 • Evakuācijas mācības ar/ bez piedūmojuma.

Klienti, kas izvēlas sadarboties ar Darba aizsardzības institūt ugunsdrošības jomā, parasti uztic mūsu speciālistiem veikt arī  Darba aizsardzības sistēmas auditu un uzraudzību,  darba vides risku novērtējumu,  darba aizsardzības instruktāžas u.c. darba aizsardzības pakalpojumus.