Darbs augstumā
Trauksmes poga

Mūsdienās ugunsdrošības sistēmām ir jābūt jebkurā uzņēmumā vai iestādē, lai tās spētu pienācīgi funkcionēt. Ja šo sistēmu nav vai tās nestrādā pietiekami labi, uzņēmums var ne tikai saņemt administratīvo sodu, bet arī apdraudēt darbinieku veselību un dzīvību.

Ugunsdrošības sistēmu ierīkošana var izglābt desmitiem vai pat simtiem cilvēku dzīvības. Turpiniet lasīt rakstu, un Jūs uzzināsiet, kādi ir obligātie drošības pasākumi, kāpēc tie jāievēro un pie kā var novest to ignorēšana.

Cilvēku vieglprātība un tās traģiskās sekas

Izstrādātie ugunsdrošības noteikumi nosaka dažādas prasības, kas ir jāievēro gan fiziskajām, gan juridiskajām personām, neatkarīgi no objekta lieluma un atrašanās vietas. Šo noteikumu ievērošana veicina ugunsgrēka gadījumu novēršanu, kā arī sekmīgu tā dzēšanu.

Diemžēl nereti par šiem noteikumiem sāk domāt vien tad, kad uzzina par traģiskām uguns nelaimēm citur vai kad nelaime jau ir notikusi ar pašu. Bieži vien šīs lielās traģēdijas izraisa sīkumi vai šķietami nelieli ugunsdrošības normu pārkāpumi, un nereti — elementāra neuzmanība.

Piemēri no dzīves, kad nav ievēroti drošības noteikumi

  • Oktobrī notika traģēdija Saulkrastu novada dzīvojamā mājā, kad tajā uzsprāga pagrabā uzglabātā pirotehnika. Rezultātā bojā gāja 5 cilvēki, tai skaitā, nepilngadīgs bērns. Bet kas tad īsti izraisīja šo nelaimi? Atbilde ir vienkārša! Nelikumīga pirotehnikas izstrādājumu un dažādu citu sprādzienbīstamu vielu uzglabāšana vietā, kas nav tam paredzēta un ir pretrunā ar visiem drošības pasākumiem.
  • Veikala Maxima traģēdija, kas prasīja vairāk nekā 50 cilvēku dzīvības. Protams, primāri traģēdijā vainojami būvniecības noteikumu pārkāpumi. Tomēr paliek neatbildēts jautājums — kāpēc pēc vairākkārtējām ugunsdrošības signalizāciju skaņām un aicinājuma evakuēties tas netika darīts? Kāpēc, neskatoties uz pašu cilvēku vieglprātību, tos nepiespieda doties ārā no veikala? Vai tiešām vajadzēja notikt kaut kam tādam, lai liela daļa uzņēmumu pārskatītu savus darba drošības nolikumus un evakuācijas plānus?

Pat neskatoties uz šīm traģēdijām, Latvijā dažkārt mēdz būt pat 20 un vairāk ugunsgrēki dienā. Darba inspekcijas apkopotie dati par negadījumiem darbā (ne tikai ugunsgrēkiem) liecina, ka darbavietā cietušo skaits ik gadu palielinās.
Lai arī statistika nav iepriecinoša, izskatās, ka pat tas nespēj likt cilvēkiem aizdomāties par savu un līdzcilvēku drošību gan mājās, gan darbā.

Darba drošība uzņēmumos — vai tā pastāv?

Darbs augstumā

Jebkuram uzņēmumam ir jāatbilst ugunsdrošības un darba aizsardzības prasībām.

Ir jāveic darbinieku ugunsdrošības instruktāža, un arī pašam telpu plānojumam ir jābūt tādam, lai nelaimes gadījumā cilvēki varētu bez grūtībām evakuēties.

Teju jebkurš darba līgums ietver punktu, ka darba devējs ir atbildīgs par darbinieka darba vietas atbilstību darba aizsardzības, drošības tehnikas, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumiem, kā arī par darbinieku apmācību un zināšanu kontroli augstākminētajos jautājumos.

Bet kas ir realitātē?

Realitātē diemžēl daži uzņēmumu vadītāji pret darba drošību savā birojā izturas formāli. Dažkārt birojā tiek uzstādīta pati lētākā drošības sistēma ar mērķi, lai tikai drošības dienesti liek mierā. Varētu likties, ka kāre pēc lielākas uzņēmuma peļņas un ietaupījumiem uz izmaksām, ir daudz lielāka nekā darba drošība un līdzcilvēku drošība.

Darba aizsardzības pasākumi

Par vir atbildīgs ikviens uzņēmuma vadītājs, kas nodarbina kaut vienu darbinieku. Turklāt šīs darba drošība jāievēro ne tikai uzņēmumos, bet arī dažādās iestādēs un citās sabiedriskās organizācijās.

Taču ir jāatceras, ka šie darba aizsardzības pasākumi ir dažādi un tiek izstrādāti atkarībā no uzņēmuma vai iestādes darbības virziena.

Mūsdienās sakārtot darba aizsardzību uzņēmumā nav pārlieku sarežģīti, jo ir vairāki uzņēmumi, kas piedāvā gan izstrādāt atbilstošus normatīvos aktus, gan veikt darbinieku apmācību par darba aizsardzību. Uzņēmumos, kur ir mazs darbinieku skaits (līdz 10 darbiniekiem), darba devējs pats var iziet darba aizsardzības speciālista apmācību un organizēt nepieciešamo pasākumu plānu.

Tomēr, ja kaut kādu iemeslu dēļ uzņēmumā pastāv noteikti ierobežojumi, lai to īstenotu, tad ir iespējams piesaistīt kompetentu institūciju vai speciālistu, kas palīdzēs izveidot darba aizsardzības sistēmu, un tā būs pielāgota tieši konkrētam uzņēmumam.

Uztici darba drošību savā darba vietā Darba aizsardzības institūta speciālistiem

Ugunsdzēsības aparāti

Mūsu valsts normatīvie akti nosaka, ka visiem uzņēmumiem ir jāizstrādā darba aizsardzības pasākumu plāns. Un, ja nav pietiekamu cilvēkresursu, lai atsevišķu darbinieku norīkotu par darba drošības speciālistu, ir vērts padomāt par kompetentas institūcijas piesaisti. Ārpakalpojums ir krietni lētāks par sodiem, nekā tad, ja nākas maksāt par konstatētiem darba aizsardzības pārkāpumiem.

Viens no šādiem uzņēmumiem, kas var palīdzēt sakārtot darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumus, ir Darba aizsardzības institūts.

SIA „Darba aizsardzības institūts” tirgū darbojas kopš 2002.gada. Tas izmanto uzņēmuma darbinieku ilggadējo pieredzi un plašo informācijas bāzi darba aizsardzības un kvalitātes vadības sistēmu izveidošanā gan lielos, gan arī mazos uzņēmumos.
SIA „Darba aizsardzības institūts” klientu sarakstā ir uzņēmumi visdažādākajās darbības nozarēs – celtniecība, kokapstrāde, metālapstrāde, pārtikas rūpniecība, loģistikas uzņēmumi, naftas ķīmijas uzņēmumi, tekstilrūpniecības uzņēmumi, autoservisa uzņēmumi u.c.. Strādājam arī nozarē, kas līdz šim republikā ir maz aptverta – lauksaimnieciskā ražošana, kas sevī ietver zemkopību, augkopību, siltumnīcu saimniecību, lopkopību, zvērkopību, lauku mehanizāciju, lauku ķīmisko apstrādi u.c. darbības ar ko raksturīga lauksaimnieciskā ražošana. Sniedzam pakalpojumus visā Latvijas teritorijā.

Uzņēmums strādā pēc projektu vadības principa, kas nozīmē, ka no vairāk kā 25 darba aizsardzības speciālistiem projektu izpildē tiek piesaistīti speciālisti, kam ir vismaz viena augstākā izglītība attiecīgajā nozarē un tiešā profesionālā darbība saistīta ar izvēlēto nozari. Uzņēmumā četrpadsmit projektu vadītājiem papildus iegūtajai augstākajai izglītībai izvēlētajā nozarē ir augstākā profesionālā izglītība darba aizsardzībā. Uzņēmumā projektos iesaistīti seši projektu vadītāji, kas ir ieguvuši arī profesionālā maģistra grādu darba aizsardzībā.

Rūpēties par ugunsdrošību un darba aizsardzību ir Darba aizsardzības institūta speciālistiem ir ikdiena. Atcerieties, ka darba drošība ir būtisks faktors, un uzticiet to profesionāļiem. Domājiet par savu drošību savlaicīgi un vislabāk — tieši tagad!

Darba aizsardzības institūts ir uzņēmums, kas kompetentas institūcijas statusu ir ieguvis 2006.gadā. Ja meklējat uzticamu sadarbības partneri, kas spēs nodrošināt kvalitāti un individuālu pieeju darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā, sazinieties ar mums!

Atstāt komentāru