Category: Blogs

Par nepieciešamajām izmaiņām Darba aizsardzības sistēmā

Par nepieciešamajām izmaiņām Darba aizsardzības sistēmā

Ilgus gadus strādājot nozarē, ko sauc par darba aizsardzību, esmu saskāries ar situācijām, kas norāda uz nepieciešamību veikt izmaiņas normatīvajos aktos, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti darba aizsardzībā, ko var nodrošināt paaugstinot darba aizsardzības speciālistu profesionalitāti, nosakot vienādus spēles noteikumus visām ieinteresētajām pusēm – speciālistiem, kas sniedz pakalpojumus darba aizsardzībā, kontrolējošām institūcijām, sertificējošajām institūcijām un [...]
Darba drošības un aizsardzības pasākumi var pasargāt Jūs no nelaimes

Darba drošības un aizsardzības pasākumi var pasargāt Jūs no nelaimes

Mūsdienās ugunsdrošības sistēmām ir jābūt jebkurā uzņēmumā vai iestādē, lai tās spētu pienācīgi funkcionēt. Ja šo sistēmu nav vai tās nestrādā pietiekami labi, uzņēmums var ne tikai saņemt administratīvo sodu, bet arī apdraudēt darbinieku veselību un dzīvību. Ugunsdrošības sistēmu ierīkošana var izglābt desmitiem vai pat simtiem cilvēku dzīvības. Turpiniet lasīt rakstu, un Jūs uzzināsiet, kādi [...]